ราคาค่าบริการ คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน อ.จะนะ ปี 2024

ถอนฟัน

ถอนฟัน

เริ่มต้น 500 -
 • ถอนฟัน :
  500-1,500 / ซี่
 • ผ่าฟันคุดไม่กรอกระดูก :
  1,500 – 2,000 / ซี่
 • ผ่าฟันคุด กรอกระดูก :
  2,000 – 3,500 
 • ผ่าฟันฝัง :
  4,000 – 5,000
อุดฟัน

อุดฟัน

เริ่มต้น 600 -
 • อุดฟัน สีเงิน :
  600-1,300 / ซี่
 • อุดฟัน สีเหมือนฟัน :
  700-1,600 / ซี่
 • อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน :
  1,500-3,000 / ซ่อง
 • อุดคอฟันสึก :
  700 – 900 / ซี่
ขูดหินปูน

ขูดหินปูน

เริ่มต้น 600 -
 • ขูดหินปูน :
  600-1,500 
 • เกลารากฟัน :
  300 / ซี่
 • เพิ่มความยาวฟัน :
  4,000 
ฟันปลอม

ฟันปลอม

เริ่มต้น 2,500 -
 • ฟันปลอมฐานพลาสติก :
  2,000 – +500 / ซี่
 • ฟันปลอมฐานพลาสติกยืดหยุ่น :
  4,500 – +500 / ซี่
 • ฟันปลอมฐานโลหะ :
  10,000-15,000 
 • ฟันปลอมทั้งปาก :
  12,000-15,000
จัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

เริ่มต้น ติดเครื่องมือ 2,999 -
 • จัดฟันแบบง่าย ราคารวม :
  38,000
 • จัดฟันแบบทั่วไป ราคารวม :
  40,000 – 45,000
 • จัดฟันแบบยาก ราคารวม :
  45,000 – 50,000
รักษาคลองรากฟัน

รักษาคลองรากฟัน

เริ่มต้น 4,000 -
 • รักษาคลองรากฟันหน้า :
  4,000-6,000 / ซี่
 • รักษาคลองรากฟันกรามน้อย :
  6,000-9,000 / ซี่
 • รักษาคลองรากฟันกราม :
  9,000-15,000 / ซี่
รากฟันเทียม

ครอบฟัน รากฟันเทียม

เริ่มต้น 12,000 -
 • ครอบฟัน:
  10,000-15,000 / ซี่
 • เดือยฟัน :
  2,500-5,000 / ซี่
 • รากฟันเทียม :
  55,000-80,000 / ซี่
วีเนียร์

ฟอกสีฟัน วีเนียร์

เริ่มต้น 3,500 -
 • ฟอกสีฟันแบบTray :
  3,500 
 • เคลือบฟันวีเนียร์ :
  10,000 / ซี่ (มีราคาโปรโมชั่น 8 ซี่ขึ้นไป)
ทำฟันเด็ก

ทันตกรรมเด็ก

เริ่มต้นถอนฟัน 300 -
 • ถอนฟันน้ำนม :
  300 – 500 / ซี่
 • ขัดและเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ :
  300 – 450
 • เคลือบหลุมร่องฟัน :
  400 – 500
 • อุดฟัน/เคลือบหลุมร่องฟัน :
  500 – 600 / ซี่
 • รักษาคลองรากฟันน้ำนม :
  1,200-1,500/ ซี่

"ตรวจประเมินฟรี"
ไม่คิดค่าชุดตรวจ

เปิดให้บริการทุกวัน

 • จันทร์ – อังคาร | 17:00 – 20:00 น.
 • พุธ – ศุกร์ | 10:00 – 20:00. น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ | 10:00 – 16:00 น.