ฟันปลอม จะนะ 2024 โดยทันตแพทย์

ประโยชน์ของ
ฟันปลอม

ฟันปลอม ช่วยแก้ปัญหาการด้านการบดเคี้ยวของผู้สูญเสียฟันได้ 

ที่สำคัญยังทำให้ ใบหน้าโดยรวมไม่ดูแปลก แตกต่างไป  
ฟันปลอม จะนะ

ให้กลับมายิ้มได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง

เมื่อเจอผู้คน ไม่ต้องกังวลเรื่องรอยยิ้ม

ฟันปลอม จะนะ

ทำให้รู้สึกดูอายุน้อยลง

ทำให้เราไม่รู้สึกแตกต่างไปมาก เมื่ออายุมากขึ้น

ฟันปลอม จะนะ

ตรวจประเมินฟรี

นัดหมายล่วงหน้า ที่คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน ผ่านช่องทาง Facebook Messenger, Line, หรือโทรนัดหมาย

ฟันปลอม จะนะ

ผ่อนชำระได้

ค่าทำฟันปลอม แบ่งชำระเป็นงวดๆได้  เช่น ค่าทำฟันปลอมรวม 9,000 บาท แบ่งจ่าย  2 – 3 ครั้ง ครั้งละ 3,000 บาท ได้

ขั้นตอนการทำ ฟันปลอม จะนะ

 1. นัดหมายล่วงหน้า ที่คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน ผ่านช่องทาง Facebook Messenger, Line, หรือโทรนัดหมาย
 2. พบทันตแพทย์ ทำฟันปลอม เพื่อตรวจประเมิน เลือกชนิดฟันปลอมที่เหมาะสมกับแต่ละท่าน
 3. เตรียมช่องปากให้พร้อมสำหรับการใส่ฟันปลอม เช่น ถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน
 4. ถ้ามีฟันต้องถอนเพิ่ม ต้องถอนฟัน แล้วรอให้แผลหายดี ประมาณ 6-8 อาทิตย์
 5. พิมพ์ปาก เริ่มต้นกระบวนการทำฟันปลอม
 6. เริ่มต้น ลองฟันปลอมครั้งแรก
 7. ปรับแก้ จนกว่าจะใส่ได้ พอดีที่สุด หรือจนกว่าจะเหมาะสม
 8. รีเชค ตรวจสุขภาพฟัน ทุกๆ 6 เดือน

ค่าบริการ ฟันปลอม จะนะ

แต่ละท่าน แต่ละเคส จะมีค่าบริการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ชนิดของฟันปลอม จำนวนซี่ ความยากง่าย คุณหมอจะแจ้งราคาก่อนการดำเนินการทำก่อน

ฟันปลอม

ฐานพลาสติก

เริ่มต้น 2,500 บาท

 • ทำฟันปลอม ฐานพลาสติกบางซี่ ด้านเดียว 
 • ซี่แรกพร้อมฐาน 2,500 บาท
 • แบบฐานยืดหยุ่น 4,500 บาท
 • ซี่ต่อไปคิดเพิ่ม ซี่ละ 500 บาท
ฟันปลอม

ฐานโลหะ

เริ่มต้น 10,000 บาท

 • ทำฟันปลอมฐานโลหะ บางซี่ ด้านเดียว 10,000 
 • ทำฟันปลอมฐานโลหะ ทั้งปาก 12,000-15,000
รากฟันเทียม

ฟันปลอมถาวร

เริ่มต้น 55,000 บาท

 • ทำฟันปลอมแบบถาวร ไม่มีการถอด
 • รากฟันเทียม 55,000 – 80,000 ต่อซี่

"ตรวจประเมินฟรี"
ไม่คิดค่าชุดตรวจ

เปิดให้บริการทุกวัน

 • จันทร์ – อังคาร 17:00 – 20:00 น.
 • พุธ – ศุกร์ 10:00 – 20:00. น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ 10:00 – 16:00 น.

รายการค่าใช้จ่าย ฟันปลอม จะนะ โดยสังเขป

ฟันปลอม จะนะ
รายการราคา
ตรวจประเมินฟรี -
ฟันปลอมฐานพลาสติก2,000 – +300 / ซี่
ฟันปลอมฐานพลาสติกแบบยืดหยุ่น4,000 + 300 / ซี่
ฟันปลอมฐานโลหะ9,000-15,000
ฟันปลอมทั้งปาก12,000-15,000
รากฟันเทียม55,000 - 80,00 ต่อซี่
ฟันปลอมชนิดติดแน่น
ฟันปลอมชนิดถอดได้

รายละเอียดขั้นตอน ฟันปลอม จะนะ

1. ตรวจประเมินฟรี
คนไข้ นัดหมาย เข้าตรวจประเมินกับคุณหมอ ทำฟันปลอม ฟรี แจ้งปัญหากับคุณหมอ และเลือก ชนิดฟันปลอมที่ต้องการทำ ตามความเหมาะสม
2. เตรียมช่องปาก
คนไข้ ดำเนินการเตรียมช่องปากให้พร้อมก่อน เริ่มทำฟันปลอม เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ค่าใช้จ่ายคิดตามรายการราคาจริง หากมีการถอนฟัน จำเป็นต้องรอระยะเวลาให้แผลถอนฟันหายดีก่อน ระยะเวลา ประมาณ 6 - 8 อาทิตย์ ( ถ้าหากพิมพ์ปากทำฟันปลอมเลย จะทำให้ฟันปลอมที่ได้ จะใส่ไม่พอดี ภายหลัง )
3. พิมพ์ปาก เริ่มทำฟันปลอม
คุณหมอจะพิมพ์ปาก เริ่มทำฟันปลอมคนไข้ และใช้เวลา ( ประมาณ 1 อาทิตย์ ) เพื่อส่งให้ คลินิกแล็ป ทำฟันปลอม ออกมาให้คนไข้ลองใส่
4. ลองใส่ฟันปลอม ครั้งแรก
หลังจากพิมพ์ปากทำโมเดลไปแล้ว 1 อาทิตย์ คลินิกจะนัดหมายเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
5. ดำเนินการรักษาต่อเนื่อง
หลังจากลองฟัน ลองเหงือก ทดลองใส่แล้ว คุณหมอจะส่งแก้ไขงาน และนัดคนไข้ เข้ามาลองใส่ใหม่ หากคนไข้พอใจ และเหมาะสมกับการใช้งานแล้ว สามารถนำฟันปลอมไปใช้ได้
6. รีเชคหลังใช้งาน
เมื่อคนไข้ นำฟันปลอมไปใช้งานแล้ว พบปัญหา เจ็บ ใส่ไม่พอดี สามารถเข้ามาแก้ไขได้ จนกว่าจะเหมาะสม ต่อไป
ฟันปลอม จะนะ

คำถามที่พบบ่อย

 1. เลือกคลินิก ที่คนไข้สะดวกเดินทาง เนื่องจากการทำฟันปลอม ต้องใช้เวลารักษาต่อเนื่อง คนไข้ ต้องเดินทางไปคลินิก อย่างน้อย 3 – 4 ครั้ง ต่อการทำฟันปลอม 1 ชุด
 2. เลือกชนิดฟันปลอม ที่เหมาะสม กับคนไข้ เช่นฟันปลอมฐานพลาสติก ฟันปลอมฐานโลหะ
 3. เตรียมช่องปาก และทำตามขั้นตอนการรักษาตามที่คุณหมอฟัน แนะนำ
 4. เตรียมค่าใช้จ่าย ตามชนิด ของ ฟันปลอม ที่เหมาะสม
 5. เผื่อเวลา สำหรับการทำฟันปลอม ประมาณ 1 – 2 เดือนล่วงหน้า ก่อนถึงวันต้องใช้งาน
แบ่งเป็น 2 กรณีนะครับ
 1. สำหรับผู้รับบริการที่มาตรวจประเมินอย่างเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
 2. สำหรับผู้รับบริการที่ตัดสินใจตกลงรักษาตามขั้นตอนเลยจะมีค่าใช้จ่าย ตามจริง เช่น ตกลงทำฟันปลอม ฐานพลาสติก ราคา 2,500 บาท ครั้งแรก คุณหมอ พิมพ์ปาก เลย จะมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท

ปกติแล้ว หลังจากคนไข้พิมพ์ฟันแล้ว จะได้ฟันปลอม ลองใส่ ประมาณ 1 อาทิตย์ 

อย่างไรก็ตามคนไข้ควรเผื่อเวลาการใช้ฟันปลอม เพื่อให้ได้แก้ไขงาน และใส่ได้พอดี 

และหากมีการต้องถอนฟัน ก่อนทำฟันปลอม ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก อย่างน้อย 4 อาทิตย์

สรุปคือ หากต้องการใส่ฟันปลอม จำเป็นต้องเผื่อเวลา ทำฟันปลอมก่อนวันที่ต้องใส่ ประมาณ 2 เดือน

ค่าทำฟันปลอม แบ่งชำระได้เป็นงวดๆ ตามวันที่คุณหมอนัดหมาย เช่น คนไข้ ตกลงทำฟันปลอมแบบ ฐานโลหะ คุณหมอแจ้งราคา 10,000 บาท แบ่งชำระเป็น
[ พิมพ์ปากครั้งแรก คนไข้ชำระไว้ก่อน 4,000 บาท
วันลองใส่ครั้งแรก ชำระเพิ่มอีก 3,000 บาท
เมื่อรับงาน ชำระที่เหลือ อีก 3,000  บาท ]

หรือแล้วแต่ตกลงกับคุณหมอ โดยคุณหมอจะแจ้งก่อนทำการรักษา

การเตรียมช่องปาก เพื่อจะทำฟันปลอม นั้นจะดำเนินการรักษาตามจริง ผู้รับบริการจ่ายเฉพาะค่ารักษาแต่ละรายการ โดยมีค่ารักษาโดยสังเขปต่อไปนี้ 
• ถอนฟัน : 500-1,500 ต่อซี่
• ผ่าฟันคุดไม่กรอกระดูก : 1,500 – 2,000 ต่อซี่
• ผ่าฟันคุด กรอกระดูก : 2,000-3,500 ต่อซี่
• ขูดหินปูน : 600-1,500 ทั้งช่องปาก
• อุดฟัน สีเงิน : 600-1,300 ต่อซี่
• อุดฟัน สีเหมือนฟัน : 700-1,600 ต่อซี่
โดยอัตราค่าบริการเป็นไปดังนี้
ผู้รับบริการสามารถเคลียร์ช่องปากที่ รพ. หรือคลินิกอื่นได้ครับ ตามความเหมาะสม เพื่อสะดวกต่อการเดินทางหรือเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้รับบริการมีความจำเป็นต้องเข้ามาตรวจประเมินและนำใบรายการเตรียมช่องปากไปดำเนินกาต่อครับ
ฟันปลอม จะนะ

มีประกันสังคม ทำฟันปลอมเบิกได้

ผู้ประกันตน กับสำนักงานประกันสังคม เป็นลูกจ้าง เป็นพนักงาน ชำระค่าประกันสังคมทุกเดือน ได้นอกจากได้สิทธิ์ ทำฟัน รายการ ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, ปีละ 900 บาทโดยไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว ไม่จำกัดเขตการใช้สิทธิ์โรงพยาบาล

ยังได้รับสิทธิ์ทำฟันปลอมตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

– จำนวน 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
– มากกว่า 5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

 • ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

– ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม
– ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

คนไข้นำเอกสารที่ เตรียมให้ประกอบด้วย
ใบรับรองแพทย์, ใบเสร็จรับเงิน ไปเป็นหลักฐานเบิกเงิน ค่ารักษากับ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของคนไข้ 

ฟันปลอม ประกันสังคม จะนะ

ใช้ประกันสังคม เบิกค่าทำฟันปลอมได้

พนักงาน ลูกจ้าง มีประกันสังคม นำค่าทำฟันปลอม ทำที่คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานไปเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามเงื่อนไข

"ตรวจประเมินฟรี"
ไม่คิดค่าชุดตรวจ

เปิดให้บริการทุกวัน

 • จันทร์ – อังคาร 17:00 – 20:00 น.
 • พุธ – ศุกร์ 10:00 – 20:00. น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ 10:00 – 16:00 น.